سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق سپید

پُرِ زخمــــم

پُرِ زخمــــم و غــــم قهــــرِ تو مــاننـــد نمـــک

به گمــــانم که بمیــــرم، تـو بگــویی بـه درک

به هــــوای تو دلــــم یکســــره، آرام و یــواش

می کشــد از ســــر دیــوار حیــــاط تـو سـرک

مدتی هـست که فهمیــده ام آن خنــده ی تو

در خودش داشــته مجمــوعه ای از دوز و کَلک

تا کـه من دق کنــم از غصــه، برایش هـــر روز

می­کشی سرمه و سرخاب و سفیداب و زَرک

رنـگ و رویـــم شــده از تندی اخــــلاق تـو زرد

شــده­ام لاغــر و پــژمرده، لبــم خــورده تـَـرک

دوستـی گفت: «گمــانم که به این حالـت تند

عاشقــی را زده در خــانه ی قلـب تو محــک»

«دوستــت دارم»و با گفتــن آن صـــــدهـا بــار

داده ام دست دل سنــگ و سیــــاه تو گَـــزک

گفتـه بودی که شـکایت نکنم...چشم! دعــــا: 

حافظــت دســت خـــدا باشـــــد و اَللهُ مَعـَـــک

جواد مزنگی 

 


[ یکشنبه 92/10/29 ] [ 11:31 عصر ] [ sara ] [ نظر ]

!!!

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ
نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا...
دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد
و بعد پشیمان نشد !!!...


[ یکشنبه 92/10/29 ] [ 11:25 عصر ] [ sara ] [ نظر ]

نبودنت

لغت نامه های دنیا رو باید آتش زد


جلوی کلمه ی نبودن نوشتن:


عدم حضور شخص یا چیزی


همین!!!


چقدر نبودنت رو ساده فرض میکنن...

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید


[ سه شنبه 92/4/25 ] [ 11:46 عصر ] [ sara ] [ نظر ]

اسطوره

 


 

اωُـــطـوره ے مـقــآومـت نــہ گــآنــ?ے اωـــت نــہ چـگــوارا..

اωُـــطـوره ے مـقــآومـت ، ???ــــتـــــرا?? ?ـــشـــورِ مــــ?? هــωـــتـنـ?..

?ــہ هـمــہ چــیــز بـرایــشــا?? جــــــُـــــر? اωـــت..

ولــے بــآز مـــقـــــآومــــــــت مـے ?ــنـنـ?..

 

 


[ سه شنبه 92/4/25 ] [ 11:46 عصر ] [ sara ] [ نظر ]