سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق سپید

?

جاده هنوز خیس است

و من همچنان می روم...

به خیال رد پای اشکهایت...

ولی تردید مرا زجر می دهد...

نمی دانم این خیسی اشکهای توست

یا...

خیسی شرم این جاده از شکست دوباره من؟؟


[ سه شنبه 92/3/21 ] [ 9:39 عصر ] [ sara ] [ نظر ]

بَعضیـــــــ×ــــــــآ

[.. بَعضیـــــــ×ــــــــآ ..]

!!.. اَز دور ، خیلے مـــےدرَخشـــ ـــنـد ..!!

×.. وَلـے تـــــآ نــَــزدی?ـشــــــون میشـــــے ..×

!!.. مے بینـــــے ?ــــہ ، خـُــــردِهـ شیشـــــہ هـآےِ دَرونشــــــون بــودهـ ..!!


[ سه شنبه 92/3/21 ] [ 9:36 عصر ] [ sara ] [ نظر ]

همیشه
همیشہ سا?ہ رنجیــ?ے...

همیشہ سختـــ بخشیـــ?ے...

تورو میبخشمـــ ایـــ?? لحظ
ہ...

شآیـــ? بازمـــ منو ?یـــ?ے...

[ پنج شنبه 92/3/16 ] [ 2:8 عصر ] [ sara ] [ نظر ]

تـــو هــم هستـ ـے

دلــم مـے خواهد نـ ـامـ ـت را صـ?ا کنمـ 
یک طـ ـور ?یــ ـگر
جـــورے کــہ هـــیچ کس صـدایت نــکرده باشدــ?
یک طور کـ ـہ هــیچ کـ ـس را صـــدا نکرده باشــ ـــم 
دلـ ـم می خواهـد نامـ ـت را صـدا کنم 
یک طور کــہ دلت قــ ـرص شود کــہ مــ ـن هستــ ـم 
یک طور کــہ دلـــــم قـ ــ ـ ـرص شود
کــه با بــ ـودن مـ ـن
تـــو هــم هستـ ـے (‍!)


[ دوشنبه 92/3/13 ] [ 7:1 صبح ] [ sara ] [ نظر ]

لطفا جلوتر نیــآ...

خیلے وقت ها 

 

خیلے دیر آدمـآے اطرافتو میشناسے

اونوقت تازه یاد میگیرے بـہ خیلیا بگے:

لطفا جلوتر نیــآ...


[ دوشنبه 92/3/13 ] [ 6:56 صبح ] [ sara ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5      >